POWER OF MIND YEAR 2003
หนังสือแปลลับสมองสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ

โดย  วิฤทธิ์ ดินดำรงกุล และทีมผู้บริหาร   
wiritd@hotmail.com 
    

 { Print This Page }   
   
  

บทนำ

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 บทที 12

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์    

                
    
เหตุผลในการใช้วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์มี 2 ประการคือ
            1.
        องค์กรที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือทิศทาง
            2.
        เริ่มจากการบริหารจากระดับบนลงล่าง

         ส่วนโค้งของความสำเร็จ
                J. Willard Marriot ผู้ก่อตั้งบริษัท Marriott พูดว่าความสำเร็จไม่มีวันสุดท้ายโดยความสำเร็จของเขาจาก Bill Marriott ที่เน้นกลยุทธ์การมองไปข้างหน้า
                ยุคทองเป็นยุคที่รวมความอัจฉริยะ ความฉลาด และพลังงานที่พบ ยกเว้นโอกาสซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในธุรกิจ บ่อยครั้งที่องค์กรจะแสดงส่วนโค้งของความสำเร็จ เช่น การยิงดาวด้วยวิถีโคจรซึ่งไม่เคยมีมาก่อน กำไรหรือส่วนอื่นที่ประสบความสำเร็จตามลำดับ
                SAS สายการบินสแกนดิเนเวีย เริ่มจากสายการบินธุรกิจในปี 1980 โดยใช้วิธี Swede ซึ่งผู้ที่เป็นแกนนำชื่อ Jan Carlzon สายการบิน SAS เริ่มบินไปกลับในปี 1980 เมื่อ Carlzon เป็น CEO. โดยปีแรกๆ บริษัทไม่เคยมีกำไรจากสายการบินซึ่งน่าจะสร้างกำไรจากตัวแทนและผู้ค้าในตลาดโลกได้ ภายใต้การนำของ Carlzon โดย SAS เริ่มสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าโดยมีการจัดการที่ว่า ความถูกต้องเกิดขึ้นทุกที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกวันในการส่งมีบริการที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะความคิดของการจัดการ ผู้ช่วยชาวสวีเดน Richard Normann และเป็นผู้บริหารที่ช่วยทำงานให้กับ Carlzon ได้ช่วยให้บริษัทจากขาดทุน 8 ล้านดอลล่าร์ในปี 1981 จนได้กำไร 71 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งแสดงว่าอุตสาหกรรมสายการบินในยุโรปขาดทุนกว่า 2
พันดอลล่าร์

               ในทวีปยุโรปทั้งหมด ผู้บริหาร สถานศึกษา และที่ปรึกษาต่างๆ เริ่มที่จะเรียนวิธีจาก Carlzon ซึ่งประสบการณ์ SAS เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ ภายใต้ที่ว่าการจัดการทางด้านบริการเป็นสิ่งที่ดี Richard Normann กล่าวว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่เริ่มเป็นเศรษฐกิจบริการไม่ใช่อุตสาหกรรม พวกเขาพยายามใช้ธุรกิจบริการกับอุตสาหกรรมมาใช้ในรูปแบบอุตสาหกรรม
                สำหรับระยะเวลา 10 ปี SAS ไม่ได้ทำผิด เขาค้นพบจากเศรษฐกิจโลกว่า เป็นกับดักที่แข็งแรงในยุโรปของตลาดการบิน และแสดงให้เห็นว่าได้รายได้และกำไร โดยแจ้งพันธมิตรทางการตลาดร่วมกันในยุโรป และอเมริกาเหนือ และสุดท้ายกลับเป็นผู้นำทางสายการบินของโลก
                ด้วยเหตุผลที่หลากหลายผู้เชี่ยวชาญได้โต้แย้งว่า SAS ใช้กลยุทธ์ของเขาน้อยไป มันพิสูจน์ได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาลูกค้าให้คงอยู่ การยิ้ม และการต้อนรับลูกค้าด้วยรูปแบบและสายตา ภายใต้สัญลักษณ์ pretty good
                กลยุทธ์ต่อไปของ Carlzon ได้ย้ายจากที่เกี่ยวกับการแสดงและอารมณ์ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เขาได้ทำพันธมิตรการตลาดกับสายการบินอเมริกาคือ สายการบิน Continental ที่ซึ่งถูกล้มละลายและขัดแย้งเป็นเวลานานด้วยวัฒนธรรมภายในที่ไม่ดี ฝ่ายอบรมของ SAS ตกไปอยู่ในฮุสตัน และเพิ่มคอร์สอบรม “ทำอย่างไรให้งานของคุณตื่นตัว” บริษัทใช้วิธีการฝึกยิ้มโดยไม่ต้องโต้แย้งกับพนักงานของ Continental การวางแผนการตลาดไม่กลายเป็นความหวัง และเงินลงทุนต้องหมุนเวียนมากกว่า 200 ล้านดอลล่าร์ ก่อน SAS จะยกเลิกบริษัทที่ต่อสู้กัน
                Carlzon เริ่มใช้แนวความคิดทางการตลาดที่ใหญ่บนพื้นฐานบริษัทที่บริการท่องเที่ยวทั่วโลก โรงแรมที่ร่วมธุรกิจโดยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นบริษัทบริการในส่วนที่หลากหลายกับตลาดการท่องเที่ยวและการรับแขก เขาหวังว่าจะทำให้ SAS มีนักท่องเที่ยวจากทุกที่ใช้บริการเครื่องบิน โรงแรม โดยมีการพักค้างคืน และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย เป็นสถานที่ที่เที่ยวไม่ใช่ที่ทำงาน หลังจากนั้น 3 ปี ได้พยายามและลงทุนหลายล้านดอลล่าร์ SAS จึงได้ยกเลิกแนวความคิดท่องเที่ยวทั่วโลก
                ในปี 1990 Carlzon ได้เพิ่มบทบาทของประธาน SAS ได้เริ่มดำเนินการสายการบินอีกครั้ง ความหวังที่สร้างเกียรติศักดิ์ เขาพยายามตั้งบริษัทให้ใหญ่ขึ้น โดยคาดว่าจะแบ่ง SAS เป็น 2 สายการบินในยุโรป ในการสร้างความพยายามพลังการตลาดรวมและเส้นทางครอบคลุม หลังจากนั้น 2 ปี ในการโต้แย้งและโต้เถียงกับโครงการที่ชื่อว่า Alcazar และ Carlzon ออกจากบริษัทในปี 1993 ทำให้ธุรกิจเกิดความน่าสนใจ
                SAS ยังคงเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและเป็นที่นับถือในช่วงเวลานั้นเขาได้กำไรต่อหุ้นดี มีการร่วมพันธมิตรทางการตลาด ทำให้เกิดสายการบินระดับโลกขึ้น แต่กระนั้นยุคทองไม่ได้เป็นยุคสุดท้ายมันเป็นบริษัทที่ดีในช่วงเวลานาน
                หน่วยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีสูงเสนอจำนวนตัวอย่างของยุคทอง คอมพิวเตอร์ Apple เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างตื่นเต้น และทำประวัติที่ดีขึ้นในปี 1970 คนที่ดูอุตสาหกรรมการเกิดคอมพิวเตอร์ใหม่คือ Apple ซึ่งมีหัวหน้าที่เริ่มและนำธุรกิจที่เห็นล่วงหน้าได้ในอนาคต การตลาดได้ประโคมเข้ามาและการสนับสนุนจากหนังสือคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รุ่น 2 กลายเป็นอดีต แต่ความจริงคอมพิวเตอร์รุ่น 3 และ Lisa ได้สร้างขึ้นมาใหม่คือ Macintosh ซึ่งถูกบังโดย IBM ในปี 1980 การเติบโตของ Apple ใกล้จะหยุด ไม่เฉพาะ IBM ที่คอมพิวเตอร์ดีกว่า แต่เพราะสร้าง PC
ทั่วไปที่สร้างทางให้คู่แข่งขันเข้าตลาด

                Bifocal Vision วิสัยทัศน์ที่ 2 : ปัจจุบันคืออะไร และอนาคตคืออะไร
               
วิสัยทัศน์ที่ 2 คือความสามารถที่จะท้าทาย, ปัญหา, กรณีฉุกเฉิน และความจำเป็นที่นอกเหนือการมองที่หลุดไป สำเนาในขอบเขตโดยเปรียบเทียบความสามารถในการขับรถในขณะที่เขาต้องรู้ว่าเขาต้องการไปที่ไหน มันเกี่ยวข้องกับความสามารถของปัญหา การตัดสินใจ และการเรียนรู้ความจริงที่ว่าระยะสั้นกลายเป็นระยะยาว

                องค์กรที่แตกต่างในแต่ละสภาพแวดล้อมที่ต้องขยายวิสัยทัศน์ออกไปจากผู้นำ และเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระยะใกล้และไกล และเพราะผู้นำส่วนตัวที่หลากหลายที่มีทั้งชนิดของวิสัยทัศน์ การจับคู่ระหว่างความจำเป็นขององค์กร และความสามารถของผู้นำ บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ผู้บริหารได้ดำเนินการที่เน้นและสามารถลงรายละเอียดได้ มีความสุขเพียงเล็กน้อยมากสำหรับการมองระยะยาว ตนช่างฝันคิดว่าเป็นความฝันที่งดงามและวิสัยทัศน์ที่ดี แต่ขาดความสามารถในการสร้างสะพานหรืออาจจะเป็นทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์ที่อยู่ในปัจจุบันและความกล้าของโลกใหม่ในอนาคต 

                การมองผ่านหมอก : การจัดการความคิดวิตถาร ความเข้าใจผิด และความเชื่อของชาวบ้าน
               
ผู้บริหารหลายคนสามารถยอมรับความคิดใหม่ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการ 20 กว่าปีมาแล้ว CEO และทีมผู้บริหารมีทฤษฎีหลากหลายที่กล้าท้าทายเกี่ยวกับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่วนมากเขาจะชอบช่วงเวลาที่หลากหลายและเผชิญหน้าจากสำนักงานใหญ่ โดยสันนิษฐานว่าผู้บริหารและองค์กรพบว่าผลประโยชน์จากพวกเขาอยู่ไม่เป็นสุขที่ค้นหาสำหรับความคิดที่ใหญ่ต่อไปในการจัดการอย่างต่อเนื่อง
               
หลายปีมาแล้ว ต้องการปกป้องเกี่ยวกับทฤษฎีหลักๆ โดยเน้นความผิดปกติ หรือปัญหาการจัดการในพื้นฐานความหลากหลายที่เข้ามาหรือไป เชื่อว่าไม่มีใครใช้ทฤษฎีการจัดการหรือรูปแบบขององค์กร ผู้บริหารทั้งหมดหรือทุกครั้งจะมีการเคลื่อนไหวเป็นหลัก โดยใช้ทฤษฎีหลักคือ

        1.        Management by Objective (MBO)
2.
        Productivity
3.
         Diversification
4.
        Merging and Acquiring
5.
        Human Relation
6.
        Excellence
7.
        One Minute Managing
8.
        Total Quality Management (TQM)
9.
        Teams and Empowerment
10.
     ISO 9000
11.
     Re-Engineering
12.
     Customer Focus
13.
     Restructuring 

ประกาศ : Vision, Mission, Values and Strategy
 คุณต้องได้รับ 3
สิ่งในใจคุณก่อนที่คุณบังคับ
     1.  
ใครได้รับประโยชน์จากอะไรก็ตามขององค์กร เช่น ลูกค้าบรรยายที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่จำเป็น

     2.
   จัดหาข้อความที่มีคุณค่า เช่น ได้รับผลประโยชน์หลักเมื่อคุณให้สิ่งที่มีคุณค่าในการแข่งขัน
     3.
   วิธีการปฏิบัติของคุณ เช่น โดยเฉพาะการสร้างความคิดและการส่งเสริมคุณค่า

สิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจต้องประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 5 อย่างคือ

                   1.  Vision
          2.
  Passion
          3.
  Integrity
          4.
  Curiosity
          5.
  Daring

องค์กร Mcber ใน Boston ว่าความจำเป็นทางสังคมมี 3 ประการหลักคือ
    1.
  ความจำเป็นต้องเข้าร่วม / ประกอบกิจการร่วมกัน
    2.
  ความจำเป็นที่ประสบความสำเร็จ
    3.
   ความจำเป็นที่ได้อำนาจ

รูปแบบของความคิดมี 2 ส่วนคือ
  1.   
สมองซ้ายและสมองขวา 
  2.   
การรวมตัวกันและไม่มีตัวตน

                เราเรียกสมองซ้ายและสมองขวาว่า Blue-Red Dimension เรียกการรวมตัวกันและไม่มีตัวตนว่า Earth-Sky Dimension โดยแบ่ง 4 ลักษณะดังนี้ 

Blue Sky Red Sky
Blue Earth Red Earth

สมองซ้ายและแบบรวมตัวกัน หรือ Blue Earth เกี่ยวข้องกับการฝึกหัด, ตัวเลข, การลำดับ และการคิดเป็นขั้นตอน
                สมองขวาและแบบรวมตัวกัน หรือ Red Earth เกี่ยวข้องกับการฝึกหัด, ความเป็นส่วนตัว, สัญชาตญาณ,
ความรู้สึก และอารมณ์               
               สมองซ้ายและไม่มีตัวตน หรือ Blue Sky เกี่ยวข้องกับระบบ, โครงสร้าง,
การติดต่อ และการวางแผน
               สมองขวาและไม่มีตัวตน หรือ Red Sky เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์, วิญญาณ, จิตใจ, เกี่ยวกับมนุษย์ และโลก

   

ติดตามบทที่ 5 ในครั้งต่อไป 
อขอบคุณ คุณวิฤทธิ์ ดินดำรงกุล และทีมผู้บริหาร   
ที่ร่วมเผยความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่สมาชิก 9engineer  และเพื่อนๆในแวดวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  www.9engineer.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในข้อมูลและเนื้อหาภายในเว็บไซด์

w
w
w

.

9

e

n

g

i

n

e

e

r

.

c
o
m

 

 www.9engineer.com

 Copyright © www.9engineer.com, All rights reserved.  
 Comments & Suggestions Mail to :
 webmaster(at)9engineer.com / Tel. 081-2560806