Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,077
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,644
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,042
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,855
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,531
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,605
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,559
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,853
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,432
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,501
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,416
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,567
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,680
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,206
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,636
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,612
17 Industrial Provision co., ltd 39,276
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,426
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,357
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,678
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,521
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,912
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,278
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,027
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,646
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,569
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,009
28 AVERA CO., LTD. 22,629
29 เลิศบุศย์ 21,730
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,470
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,302
32 แมชชีนเทค 19,948
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,917
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,245
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,200
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,844
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,656
38 SAMWHA THAILAND 18,365
39 วอยก้า จำกัด 17,961
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,532
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,392
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,363
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,308
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,279
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,179
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,142
47 Systems integrator 16,757
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,694
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,529
50 Advanced Technology Equipment 16,502
Search :
Browse Eng. Dictionary :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรียงตามอักษรภาษาไทย :
คำศัพท์ ความหมาย รูป
railroad ทางรถไฟ
rain gauge เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
Rain Gauges เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
Rainwater Gutter รางน้ำฝน
raker คานเฉียง, ค้ำยันเอียง
raking pile, batter pile เสาเข็มเอียง
raking prop, raking shore ค้ำยันเอียง
ram ตุ้มน้ำหนัก, ตุ้มกระแทก
ramp ทางลาด
range พิสัย, พิกัด
rapid sand filter เครื่องกรองแบบเร็วด้วยทราย
rapid setting ก่อตัวเร็ว, แข็งตัวเร็ว
rapid transit ขนส่งมวลชน
rapid-hardening cement ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว
ravelling การแตกหลุดเป็นชิ้นเล็ก (ของดินและหิน)
raw water น้ำดิบ
RE (Reverse Engineering ) วิศวกรรมย้อนกลับ
reaction แรงปฏิกิริยา
Reaction ปฏิกิริยา
Ready Mixed Concrete คอนกรีตผสมเสร็จ
Ready Mixed Mortar & Cement ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
ready-mixed concrete คอนกรีตผสมเสร็จ
Real System ระบบจริง
realignment การเปลี่ยนแนว (ถนน)
reamer เครื่องคว้านหลุมเจาะ
rear view รูปด้านหลัง
recharge การเติมน้ำกลับ (ชั้นน้ำใต้ดิน)
Reciprocal Theorem ทฤษฎีผกผัน
recommendation ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำ
reconnaissance การสำรวจเบื้องต้น
record การเก็บข้อมูล, ระเบียน
Recorder เครื่องบันทึก
rectangular coordinate พิกัดฉาก
rectangular footing ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Rectifier Circuit คือ วงจรที่อยู่ด้านอินพุทของอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับให้เป็นไฟตรง
recurrence การเกิดซ้ำ
redistribution การกระจายซ้ำ
Redistribution of Moment การถ่ายกระจายโมเมนต์อีก
reduced area พื้นที่ที่ลดลง
reduced stiffness สติฟเนสลดลง
Reduced Stiffness Factor ตัวประกอบสตีฟเนสลดรูป
reduction factor ตัวคูณลด (กำลัง)
reduction of level การคำนวณปรับค่าระดับที่แตกต่าง (จากการสำรวจ)
Redundant ค่าส่วนเกิน, แรงส่วนเกิน
redundant frame โครงที่มีเสถียรภาพเกิน
redundant member องค์อาคารส่วนเกิน
reference mark จุด, สิ่งอ้างอิง
reference peg หมุดอ้างอิง, หมุดเปรียบเทียบ
reference temperature อุณหภูมิอ้างอิง
Reflection Foil แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน
ทั้งหมด 1,268 รายการ | «    3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    »