Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,077
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,644
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,042
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,855
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,531
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,605
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,559
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,853
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,432
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,501
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,416
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,567
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,681
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,206
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,636
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,612
17 Industrial Provision co., ltd 39,276
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,426
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,357
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,678
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,521
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,912
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,278
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,027
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,646
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,569
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,009
28 AVERA CO., LTD. 22,629
29 เลิศบุศย์ 21,730
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,470
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,302
32 แมชชีนเทค 19,948
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,917
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,245
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,200
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,845
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,656
38 SAMWHA THAILAND 18,365
39 วอยก้า จำกัด 17,961
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,532
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,392
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,363
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,308
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,279
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,179
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,142
47 Systems integrator 16,757
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,694
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,529
50 Advanced Technology Equipment 16,502
Search :
Browse Eng. Dictionary :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรียงตามอักษรภาษาไทย :
คำศัพท์ ความหมาย รูป
Insulation เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นเครื่องคลุมสายไฟฟ้า หรือแม้แต่เซลประสาท ทำจาก วัสดุที่มี ความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง
Integrated circuit (IC) วงจรทีเกรต จะมีทรานซิสเตอร์จำนวนมาก และชิ้นส่วนทางอีเล็กโทรนิคส์อื่น ๆ ที่จัด เรียงกัน อย่างกะทัดรัด
Inter Cooler ลักษณะคล้ายกับหม้อน้ำรถ แต่ใช้ระบายความร้อนหรือลดอุณหภูมิของอากาศ ภายใต้ความดันหลังจากถูกอัดมาจากเทอร์โบก่อนเข้าห้องเผาไหม้
Inter poles ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าสนามภายในขนาดเล็กอยู่ระหว่างขั้วเมนของมอเตอร์ หรือไดชาร์ท (ความหมายอย่างเดียวกับ internal poles)
Internal poles of dynamo ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าสนามภายในของไดนาโม
Inverter ตัวแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
Ion อิออน คืออะตอมที่มีประจุบวกเนื่องจากอีเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกไป หรืออะตอมที่มีประจุ ุไฟฟ้าลบเพราะได้รับอีเล็กตรอน เพิ่มเข้ามา
Iron core แกนเหล็ก, แกนทุ่นไดนาโม
junior hacksaw เลื่อยขนาดเล็ก
Keys ลิ่ม
KVA ตัวย่อ kilovolt-amperes. (1000 x volt-amperes)
Laminated core แกนของทุ่นไดนาโมที่ประกอบขึ้นจากโลหะบางๆ ซ้อนอัดกันหลายๆ แผ่นเป็นรูปทรงกระบอก
LC filter วงจรกรองความถี่แบบอนาลอก
LC Filter อุปกรณ์ที่จะช่วยหน่วยนำระดับแรงดันที่มีค่าสูงเกินไป ให้ลดลง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของ Over Current และ Over Voltage ทางด้าน Output ของ Inverter
LCR Meter เครื่อวัดความต้านทาน ขดลวด คาปาซิเตอร์
Lead acid accumulator ตัวสะสมแบบกรด-ตะกั่ว เป็นระบบของแผ่นตะกั่วและกรดกำมะถันสำหรับเก็บไฟฟ้า ซึ่งใช้กับ รถยนต์ อย่างกว้างขวาง
Leclanche cell คือเซลล์กำเนิดกระแสไฟฟ้า ระบบที่ใช้สังกะสี แอมโมเนียคลอไรด์และคาร์บอน โดยทั่วไป ใช้กับไฟฉาย
Left hand rule กฏมือซ้าย
License ใบอนุญาต
License for Juristic Person ใบอนุญาตนิติบุคคล
License for Juristic Person ใบอนุญาตนิติบุคคล
License for Professional Practice ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
Light Meter เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง
Line Commutating โช๊คคอยล์ที่ทำหน้าที่ลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจากอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ไปรบกวนแหล่งจ่าย
Line disturbance analyzer เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสัญญานทางด้านอินพุตที่เข้ามา
Line Reactor โช๊คคอยล์ที่ทำหน้าที่ลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจากอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ไปรบกวนแหล่งจ่าย
Line Supply Dip การตกของระดับสัญญาณในชั่วขณะหนึ่ง
Lock Pins พินล็อค
Lock Washers แหวนสปริง
Lodestone หินแม่เหล็ก เป็นสารแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ
Long Nose Plier คีมปากแหลม
Low Frequency Harmonics ฮาร์โมนิคที่มีผลต่อสัญญาณที่ความถี่ต่ำ
Low pass filter วงจรกรองความถี่ต่ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สัญญาณที่มี ความถี่สูงว่าที่กำหนดผ่านเข้าไปในวงจร
LSD (Limited-Slip-Differential) อุปกรณ์ที่ใส่เสริมในเฟืองท้าย โดยจะมีคลัทช์สำหรับจับล็อคเพลาขับทั้งสองข้าง เพื่อให้ล้อเกิดแรงขับเคลื่อนตลอดเวลา
Magnet core แกนแม่เหล็กของทุ่นไดชาร์ท
Magnet wire ลวดแม่เหล็กอาบน้ำยาที่ใช้พันแกนทุนไดนาโม
Manifold Gauge เกร์จวัดแรงดันน้ำยาเครื่องทำความเย็น
Measurement tape ตลับเมตร
Measurements เครื่องมือวัด
Member สมาชิก
Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ
Micro Scope กล้องจุลทรรศน์
Micrometer Caliper ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์
Mini Screwdriver ไขควงขนาดเล็กๆ
Moisture meter เครื่องวัดความชื้นวัสดุ
Motor transformer เครื่องเปลี่ยนกำลังกลเป็นกำลังไฟฟ้า หรือเรียกว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องยนต์, ไดนาโมของรถยนต์
MPV (Muti Purpose Vehicle) คำย่อที่ใช้แทนความหมายของยานยนต์อเนกประสงค์
Muffer ชุดหม้อพักปลายท่อไอเสีย
MultiMeters (DMMs) มิเตอร์วัดสัญญาณไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า )
Multipolar armature ทุ่นอาร์มาเชอร์ไดนาโมที่หมุนอยู่ในระหว่างขั้วแม่เหล็กหลายๆ ขั้วตั้งแต่สองขั้วขึ้นไป
ทั้งหมด 1,268 รายการ | «    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    »