Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,607
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 58,638
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,582
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 51,802
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,189
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,251
7 สถาบันไทยเยอรมัน 35,938
8 Industrial Provision co., ltd 33,292
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 32,842
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,510
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 28,852
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 27,838
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,100
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,463
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,223
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,480
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,880
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,083
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,690
20 AVERA CO., LTD. 19,143
21 เลิศบุศย์ 18,584
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,360
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,220
24 แมชชีนเทค 16,845
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,740
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,265
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,941
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,897
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,678
30 SAMWHA THAILAND 15,278
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,066
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,724
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,700
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,662
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,561
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,472
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,468
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,093
39 Systems integrator 14,005
40 วอยก้า จำกัด 13,900
41 Advanced Technology Equipment 13,744
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,721
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,569
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,474
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,449
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,363
47 มิตราคม (Mitracom) 13,355
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,295
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,289
50 เลิศบุศย์ 12,167
Search :
Browse Eng. Dictionary :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรียงตามอักษรภาษาไทย :
คำศัพท์ ความหมาย รูป
Insulation เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นเครื่องคลุมสายไฟฟ้า หรือแม้แต่เซลประสาท ทำจาก วัสดุที่มี ความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง
Integrated circuit (IC) วงจรทีเกรต จะมีทรานซิสเตอร์จำนวนมาก และชิ้นส่วนทางอีเล็กโทรนิคส์อื่น ๆ ที่จัด เรียงกัน อย่างกะทัดรัด
Inter Cooler ลักษณะคล้ายกับหม้อน้ำรถ แต่ใช้ระบายความร้อนหรือลดอุณหภูมิของอากาศ ภายใต้ความดันหลังจากถูกอัดมาจากเทอร์โบก่อนเข้าห้องเผาไหม้
Inter poles ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าสนามภายในขนาดเล็กอยู่ระหว่างขั้วเมนของมอเตอร์ หรือไดชาร์ท (ความหมายอย่างเดียวกับ internal poles)
Internal poles of dynamo ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าสนามภายในของไดนาโม
Inverter ตัวแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
Ion อิออน คืออะตอมที่มีประจุบวกเนื่องจากอีเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกไป หรืออะตอมที่มีประจุ ุไฟฟ้าลบเพราะได้รับอีเล็กตรอน เพิ่มเข้ามา
Iron core แกนเหล็ก, แกนทุ่นไดนาโม
junior hacksaw เลื่อยขนาดเล็ก
Keys ลิ่ม
KVA ตัวย่อ kilovolt-amperes. (1000 x volt-amperes)
Laminated core แกนของทุ่นไดนาโมที่ประกอบขึ้นจากโลหะบางๆ ซ้อนอัดกันหลายๆ แผ่นเป็นรูปทรงกระบอก
LC filter วงจรกรองความถี่แบบอนาลอก
LC Filter อุปกรณ์ที่จะช่วยหน่วยนำระดับแรงดันที่มีค่าสูงเกินไป ให้ลดลง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของ Over Current และ Over Voltage ทางด้าน Output ของ Inverter
LCR Meter เครื่อวัดความต้านทาน ขดลวด คาปาซิเตอร์
Lead acid accumulator ตัวสะสมแบบกรด-ตะกั่ว เป็นระบบของแผ่นตะกั่วและกรดกำมะถันสำหรับเก็บไฟฟ้า ซึ่งใช้กับ รถยนต์ อย่างกว้างขวาง
Leclanche cell คือเซลล์กำเนิดกระแสไฟฟ้า ระบบที่ใช้สังกะสี แอมโมเนียคลอไรด์และคาร์บอน โดยทั่วไป ใช้กับไฟฉาย
Left hand rule กฏมือซ้าย
License ใบอนุญาต
License for Juristic Person ใบอนุญาตนิติบุคคล
License for Juristic Person ใบอนุญาตนิติบุคคล
License for Professional Practice ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
Light Meter เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง
Line Commutating โช๊คคอยล์ที่ทำหน้าที่ลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจากอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ไปรบกวนแหล่งจ่าย
Line disturbance analyzer เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสัญญานทางด้านอินพุตที่เข้ามา
Line Reactor โช๊คคอยล์ที่ทำหน้าที่ลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจากอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ไปรบกวนแหล่งจ่าย
Line Supply Dip การตกของระดับสัญญาณในชั่วขณะหนึ่ง
Lock Pins พินล็อค
Lock Washers แหวนสปริง
Lodestone หินแม่เหล็ก เป็นสารแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ
Long Nose Plier คีมปากแหลม
Low Frequency Harmonics ฮาร์โมนิคที่มีผลต่อสัญญาณที่ความถี่ต่ำ
Low pass filter วงจรกรองความถี่ต่ำ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สัญญาณที่มี ความถี่สูงว่าที่กำหนดผ่านเข้าไปในวงจร
LSD (Limited-Slip-Differential) อุปกรณ์ที่ใส่เสริมในเฟืองท้าย โดยจะมีคลัทช์สำหรับจับล็อคเพลาขับทั้งสองข้าง เพื่อให้ล้อเกิดแรงขับเคลื่อนตลอดเวลา
Magnet core แกนแม่เหล็กของทุ่นไดชาร์ท
Magnet wire ลวดแม่เหล็กอาบน้ำยาที่ใช้พันแกนทุนไดนาโม
Manifold Gauge เกร์จวัดแรงดันน้ำยาเครื่องทำความเย็น
Measurement tape ตลับเมตร
Measurements เครื่องมือวัด
Member สมาชิก
Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ
Micro Scope กล้องจุลทรรศน์
Micrometer Caliper ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์
Mini Screwdriver ไขควงขนาดเล็กๆ
Moisture meter เครื่องวัดความชื้นวัสดุ
Motor transformer เครื่องเปลี่ยนกำลังกลเป็นกำลังไฟฟ้า หรือเรียกว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องยนต์, ไดนาโมของรถยนต์
MPV (Muti Purpose Vehicle) คำย่อที่ใช้แทนความหมายของยานยนต์อเนกประสงค์
Muffer ชุดหม้อพักปลายท่อไอเสีย
MultiMeters (DMMs) มิเตอร์วัดสัญญาณไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า )
Multipolar armature ทุ่นอาร์มาเชอร์ไดนาโมที่หมุนอยู่ในระหว่างขั้วแม่เหล็กหลายๆ ขั้วตั้งแต่สองขั้วขึ้นไป
ทั้งหมด 1,268 รายการ | «    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    »
26 September 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
relay vs contactor
adtech
rain
rian