Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 621,644
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 59,586
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 57,223
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 54,455
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 49,981
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 39,806
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 36,172
8 สถาบันไทยเยอรมัน 34,888
9 Industrial Provision co., ltd 32,303
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 31,706
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 29,253
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 27,771
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 26,890
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 26,110
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 25,446
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 25,196
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 22,656
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,138
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 20,406
20 P.D.S. Automation co.,ltd 18,953
21 AVERA CO., LTD. 18,355
22 เลิศบุศย์ 17,964
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 16,762
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 16,553
25 แมชชีนเทค 16,189
26 Electronics Source Co.,Ltd. 15,938
27 มากิโน (ประเทศไทย) 15,678
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,306
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,284
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,096
31 SAMWHA THAILAND 14,641
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 14,498
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,139
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,133
35 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,072
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 13,975
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 13,943
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 13,892
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 13,553
40 Systems integrator 13,516
41 Advanced Technology Equipment 13,230
42 วอยก้า จำกัด 13,217
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,121
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 12,984
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 12,956
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 12,865
47 มิตราคม (Mitracom) 12,853
48 Pan Drives Co.,Ltd 12,827
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,757
50 CHENGGANG Electrical Engineering 12,688
Search :
Browse Eng. Dictionary :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรียงตามอักษรภาษาไทย :
คำศัพท์ ความหมาย รูป
refractory brick อิฐทนไฟ
refractory concrete คอนกรีตทนไฟ
Refrigeration System / Cold Storage ระบบทำความเย็น / ห้องเย็น
refuge เกาะกลางถนน
refusal ตอกไม่ลง (เสาเข็ม)
Regenerative braking การเดินเครื่องมอเตอร์ให้เป็นเหมือนไดนาโมด้วยโหลดหรืองานเพื่อให้รับความต้านในการหยุดเครื่อง
regulating course ชั้นวัสดุถมทับผิวถนนเดิมเพื่อยกระดับ
Regulation of the Council of Engineers on ….. ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย …..
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement เหล็กเสริม, เสริมกำลัง
Reinforcing Steel Mesh ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต
relative สัมพัทธ์
relative density ความหนาแน่นสัมพัทธ์
relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์
relative stiffness สติฟเนสสัมพัทธ์
Relative Stiffness สตีฟเนสสัมพัทธ์
relaxation การคลายตัว (ทำให้หน่วยแรงลดลงโดยความเครียดคงที่)
release การปลด, การลดลง
Released Structure โครงสร้างปลดปล่อย
relief well บ่อลดความดัน
relieving arch โค้งผ่อนแรง
relieving platform แท่นผ่อนแรงคันดิน
remedial work การซ่อมแซมหรือแก้ไข (ฐานราก)
remolding การทำลายโครงสร้างในดินเดิม
render การฉาบปูน
Renewal of License การต่ออายุใบอนุญาต
repeating load น้ำหนักบรรทุกกระทำซ้ำ
Replacing License ใบแทนใบอนุญาต
report and record รายงานและระเบียน
repose angle มุมลาดคงตัวของทรายและกรวด
rerolled bar เหล็กเส้นรีดซ้ำ
reservoir อ่างเก็บน้ำ
resident engineer วิศวกรประจำหน้างาน
residual error ความคลาดเคลื่อนคงค้าง (ไม่สามารถขจัดได้)
residual stress หน่วยแรงคงค้าง
resilience resilience ริซิเลียน (งานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของความเครียดที่เกิดขึ้น)
resistance strain gauge มาตรวัดความเครียด (โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของลวด)
resistance to deformation ค่าความคงรูป
resistivity ความต้านทานทางไฟฟ้า
resistivity logging การสำรวจชั้นดินในหลุมเจาะ โดยการวัดความต้านทานไฟฟ้า
resistivity survey การสำรวจชั้นดินโดยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้า
resonance ความก้องกังวาน, การสั่นตาม
response การตอบสนอง
restoration ซ่อมแซม (ทำให้คืนสภาพเดิม)
restraint การยึดรั้ง, การเหนี่ยวรั้ง
resultant force แรงลัพธ์
resurfacing การทำผิวจราจรใหม่
retaining wall กำแพงกันดิน
Retaining Wall Concrete Block คอนกรีตบล๊อคกำแพงกันดิน
retarder สารหน่วง
ทั้งหมด 1,268 รายการ | «    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    »
24 February 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
PLC
mitsubishi
tnmetalworks
tds
keb
rian