Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,077
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,644
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,042
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,855
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,530
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,605
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,559
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,853
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,432
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,500
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,416
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,566
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,680
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,206
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,636
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,612
17 Industrial Provision co., ltd 39,276
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,426
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,357
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,678
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,520
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,912
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,278
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,027
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,646
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,569
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,009
28 AVERA CO., LTD. 22,629
29 เลิศบุศย์ 21,730
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,470
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,302
32 แมชชีนเทค 19,948
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,917
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,245
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,200
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,844
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,656
38 SAMWHA THAILAND 18,365
39 วอยก้า จำกัด 17,961
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,532
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,392
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,363
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,308
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,279
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,179
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,142
47 Systems integrator 16,757
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,694
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,529
50 Advanced Technology Equipment 16,502
Search :
Browse Eng. Dictionary :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรียงตามอักษรภาษาไทย :
คำศัพท์ ความหมาย รูป
refractory brick อิฐทนไฟ
refractory concrete คอนกรีตทนไฟ
Refrigeration System / Cold Storage ระบบทำความเย็น / ห้องเย็น
refuge เกาะกลางถนน
refusal ตอกไม่ลง (เสาเข็ม)
Regenerative braking การเดินเครื่องมอเตอร์ให้เป็นเหมือนไดนาโมด้วยโหลดหรืองานเพื่อให้รับความต้านในการหยุดเครื่อง
regulating course ชั้นวัสดุถมทับผิวถนนเดิมเพื่อยกระดับ
Regulation of the Council of Engineers on ….. ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย …..
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement เหล็กเสริม, เสริมกำลัง
Reinforcing Steel Mesh ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต
relative สัมพัทธ์
relative density ความหนาแน่นสัมพัทธ์
relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์
relative stiffness สติฟเนสสัมพัทธ์
Relative Stiffness สตีฟเนสสัมพัทธ์
relaxation การคลายตัว (ทำให้หน่วยแรงลดลงโดยความเครียดคงที่)
release การปลด, การลดลง
Released Structure โครงสร้างปลดปล่อย
relief well บ่อลดความดัน
relieving arch โค้งผ่อนแรง
relieving platform แท่นผ่อนแรงคันดิน
remedial work การซ่อมแซมหรือแก้ไข (ฐานราก)
remolding การทำลายโครงสร้างในดินเดิม
render การฉาบปูน
Renewal of License การต่ออายุใบอนุญาต
repeating load น้ำหนักบรรทุกกระทำซ้ำ
Replacing License ใบแทนใบอนุญาต
report and record รายงานและระเบียน
repose angle มุมลาดคงตัวของทรายและกรวด
rerolled bar เหล็กเส้นรีดซ้ำ
reservoir อ่างเก็บน้ำ
resident engineer วิศวกรประจำหน้างาน
residual error ความคลาดเคลื่อนคงค้าง (ไม่สามารถขจัดได้)
residual stress หน่วยแรงคงค้าง
resilience resilience ริซิเลียน (งานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของความเครียดที่เกิดขึ้น)
resistance strain gauge มาตรวัดความเครียด (โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าของลวด)
resistance to deformation ค่าความคงรูป
resistivity ความต้านทานทางไฟฟ้า
resistivity logging การสำรวจชั้นดินในหลุมเจาะ โดยการวัดความต้านทานไฟฟ้า
resistivity survey การสำรวจชั้นดินโดยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้า
resonance ความก้องกังวาน, การสั่นตาม
response การตอบสนอง
restoration ซ่อมแซม (ทำให้คืนสภาพเดิม)
restraint การยึดรั้ง, การเหนี่ยวรั้ง
resultant force แรงลัพธ์
resurfacing การทำผิวจราจรใหม่
retaining wall กำแพงกันดิน
Retaining Wall Concrete Block คอนกรีตบล๊อคกำแพงกันดิน
retarder สารหน่วง
ทั้งหมด 1,268 รายการ | «    4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    »