Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 54,316
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 50,309
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 48,783
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 39,319
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 34,250
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 30,235
7 สถาบันไทยเยอรมัน 29,888
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 26,823
9 Industrial Provision co., ltd 26,636
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 24,342
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 23,310
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 22,688
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 21,706
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 21,344
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 20,644
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 18,857
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 17,832
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 16,774
19 AVERA CO., LTD. 14,729
20 P.D.S. Automation co.,ltd 14,568
21 เลิศบุศย์ 14,402
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 13,238
23 แมชชีนเทค 12,880
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 12,845
25 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 11,910
26 Electronics Source Co.,Ltd. 11,902
27 มากิโน (ประเทศไทย) 11,874
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 11,862
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 11,799
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 11,162
31 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 10,959
32 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 10,926
33 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 10,675
34 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 10,583
35 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 10,443
36 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 10,248
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 10,192
38 SAMWHA THAILAND 10,150
39 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 10,052
40 มิตราคม (Mitracom) 10,022
41 วอยก้า จำกัด 10,006
42 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 10,003
43 Advanced Technology Equipment 9,990
44 Pan Drives Co.,Ltd 9,937
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 9,934
46 K.P. Trading Group Company Limited 9,932
47 Systems integrator 9,835
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 9,812
49 เลิศบุศย์ 9,334
50 CHENGGANG Electrical Engineering 9,045
23/08/2560 08:54 น. , อ่าน 360 ครั้ง
Bookmark and Share
จังหวัดแรกของไทย ที่ไม่มีเสาไฟฟ้า
โดย : Admin


 

เทศบาลนครตรัง นับว่าเป็นเทศบาลแรกในประเทศไทยในการดำเนินโครงการการ ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ โดยการนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ในถนนพระราม 6 ต่อเนื่องมา ถนนกันตัง-ห้วยยอด และถนนราชดำเนิน

โครงการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน เป็นการจัดภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้ เนื่องจากถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างย่านพาณิชย์ ธุรกิจค้าขายที่อยู่อาศัยหนาแน่น และศูนย์รวมหน่วยราชการปัจจุบันปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความแออัด และมีความต้องการพื้นที่จอดรถริมถนนมากขึ้น ประกอบกับถนนสายหลักต่างๆ มีเสาไฟสายไฟฟ้าพาดผ่าน และสายโทรศัพท์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ได้พบเห็นความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่ได้เริ่มให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรังเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงสภาพเดิมไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายทะเล หมู่เกาะที่สวยงาม และมีน้ำตกที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในจังหวัดตรัง มากขึ้นการพัฒนาเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองสวยงามจึงจำเป็น โดยการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ซึ่งโครงการระยะแรกเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณพ.ศ. 2546 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน และปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 6พร้อมกับการปรับปรุงเกาะกลางปลูกต้นศรีตรัง และเสาไฟฟ้ารูปนางฟ้า (เมขลา) เอกลักษณ์ของเทศบาลนครตรัง จากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟ และโครงการ
ระยะที่ 2 เป็นโครงการในถนนกันตัง จากสี่แยกถนนกันตังไปสี่แยกท่ากลางและถนนห้วยยอด บริเวณหน้าคลินิกตรังชาตะปัจจุบันทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 100% ในปีพ.ศ. 2551 และได้ขยายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนวิเศษกุลบางส่วน และถนนราชดำเนิน ตลอดสาย ซึ่งโครงการนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายสำหรับในงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้โครงการได้เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินจึงได้มีโครงการที่จะก่อสร้าง ขยายผลไปทางถนนพัทลุง โดยเริ่มจากสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ถึง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และในการก่อสร้างถนนสายนี้มีการปรับภูมิทัศน์ริมหนองพลอง (หนองน้ำสาธารณะ) ข้างบ้านพักปลัดจังหวัด ให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยโดยคาดว่าจะดำเนินการในปี พ.ศ.2553 นี:

จากแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2553 -2555 เทศบาลมีแผนงานโครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลใต้ดิน ในถนนสายหลักอีกสายหนึ่งคือ ถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอถึง สามแยกหมี โดยเฉพาะโครงการสายวิเศษกุล

นี้ เทศบาลคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนันสนุนในส่วนของระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเต็มจำนวน ยกเว้นงบประมาณในส่วนการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าเป็นของเทศบาล

จาก นางฟ้าสาร(สารเทศบาลนครตรัง)ประจำเดือน ธันวาคม2552-มกราคม2553

CR: https://pantip.com/topic/35158569


ชมคลิป

 

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

ทำไมระบบไฟฟ้าจึงต้องเป็น 3 เฟส ? / อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์ แผ่นป้ายมอเตอร์บอกอะไรเราบ้าง ? / การควบคุมความเร็วดีซีมอเตอร์ทำไมจึงนิยมใช้วิธีกระตุ้นแยก ?  / อินเวอร์เตอร์ต้องดูแลและทำการบำรุงรักษาอย่างไรบ้าง? / เซอร์วิชแฟคเตอร์คืออะไรมีไว้เพื่ออ?  มอเตอร์ 3 เฟส นามาใช้กับไฟ 1เฟสได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรบ้าง ?  / 20 เทคโนโลยีที่ต้องรู้ในระบบออโตเมชั่นมีอะไร  / ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร  / เมื่อต่อ CT แต่ไม่มีโหลดทำไมต้องซ๊อตทางด้านเอาท์พุท /มีแฟนเป็นวิศวะโชคดีจริงหรือ ? / ทำไมต้องให้วิศวะจุฬาอย่างผมไปก่อผนังเช่นเดียวกับแรงงานพม่า /ในวงจรสตาร์เดลต้าควรตั้งค่าโอเวอร์โหลดอย่างไร ?

 

 

 


นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

23 September 2017
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
techy
Schneider
eand
tnmetalworks
tnmetalworks
adtech
KEB