Ground Rod
โดย : Admin

  ระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดิน (grounded System) ถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

1) เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่บังเอิญไปสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆที่มีแรงดันรั่วไหล หรือแรงดันที่เกิดจาการเหนี่ยวนำ
2) เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดกับอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจรลงดิน
3) เพื่อกำจัดแรงดันเกิดที่เกิดจากฟ้าผ่า (Lightning) หรือ line surge และ accidental HV touching
4) เพื่อให้แรงดันเทียบกับดินมีความเสถียรภาพ


ดังนั้นสายดินการมีหลักดินหรือ ground Rod ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบางแห่งที่อยู่ไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็ต้องมีการทำขึ้นมาใช้เอง ดังตัวอย่างในคลิปต่อไปนี้

ชมคลิป

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://www.9engineer.com/)