รถไฟความเร็วสูง กับ ม.44
โดย : Admin

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้มาตรา 44 ให้รัฐบาลจีนสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครรราชสีมา โดยวิศวกรและสถาปนิกจีนไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายไทย เพื่อให้ดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการและเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และเหรัญญิกสภาวิศวกร กล่าวว่า ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ทางสภาวิศวกรได้มีการประสานงานหรือพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างโครงการความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสี มาอย่างต่อเนื่อง โดยทางสภาวิศวกรได้เสนอว่าวิศวกรจีนที่เข้ามาทำงานในโครงการนี้ ต้องมีใบอนุญาตหรือผ่านการจดทะเบียนรับรองการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร ตามที่กฎหมายที่ระบุไว้ว่าการทำงานวิศวกรรมของวิศวกรต่างชาติ ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นภาคีวิศวกรพิเศษจากสภาวิศวกร เพื่อให้มีความเข้าใจในภูมิสัณฐาน เข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานวิชาชีพ และการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น


” ทางสภาวิศวกรได้ยืนยันว่าจะวิศวกรจีนจะต้องมีใบอนุญาตก่อนเข้ามาทำโครงการ ซึ่งหน่วยงานระดับกระทรวงก็เห็นด้วย จึงหารือกันว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เช่น จะไปทดสอบการปฏิบัติการที่จีน หรือใช้สถานทูตจีนในไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้เตรียมล่ามและวิธีการต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว โดยปกติการประเมินคุณสมบัติวิศวกรต่างชาติ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน แต่ในกรณีนี้ เป็นกรณีพิเศษก็อาจจะเร่งรัดเวลาให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้ ” นายพิชญะ กล่าว
 

นายพิชญะกล่าวว่า ในช่วงเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา มีวิศวกรต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานวิศวกรรมในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีช่องทางพิเศษให้วิศวกรเหล่านั้น เข้ามาทำงานอยู่แล้วโดยการร่วมเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ ที่ผ่านมาทางสภาวิศวกรก็ได้มีการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ จึงคาดว่าการขึ้นทะเบียนตามระบบของสภาวิศวกรและการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหา ในขณะเดียวกัน มองว่าวิศวกรไทยก็มีความรู้ความสามารถที่จะร่วมทำงานได้เช่นเดียวกัน
 

นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สภาวิศวกร เป็นหน่วยงานทางปกครอง เมื่อมีประกาศม.44 ออกมาก็ต้องปฏิบัติตามนั้น ขณะนี้ทางสภาวิศวกรอยู่ระหว่างหารือกันว่าจะมาประยุกต์ใช้งานอย่างไร เช่น ตามที่ประกาศระบุไว้ว่าให้สภาวิศวกรเป็นผู้อบรมวิศวกรที่จะเข้ามาทำงาน ก็ต้องไปดูในส่วนนี้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง


CR: https://www.matichon.co.th/news/583025

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://www.9engineer.com/)