P.D.S. Automation รับสมัครช่างซ่อม Inverter และบอร์ดอิเลคทรอนิคส์
ลงประกาศงานโดย : Prasit 081...
รายละเอียดของงาน:
P.D.S. Automation รับสมัครช่างซ่อม Inverter และบอร์ดอิเลคทรอนิคส์
ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ด้านวงจรอิเลคทรอนิคส์
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการซ่อมอินเวอเตอร์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร (Bangkok) , เขต/อำเภอ: เขตบางนา
จำนวนที่รับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15 บาท    ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และความสามารถ / Negotiable
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ด้านวงจรอิเลคทรอนิคส์
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการซ่อมอินเวอเตอร์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
วิธีการสมัคร:
ติดต่อคุณประสิทธิ์ 081-918-8800
ติดต่อ: คุณประสิทธิ์ 081-918-8800 หรือ 02-138-3539
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://www.9engineer.com/)