Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 621,311
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 59,329
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 56,881
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 54,164
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 49,439
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 39,480
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 35,871
8 สถาบันไทยเยอรมัน 34,591
9 Industrial Provision co., ltd 32,038
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 31,374
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 28,966
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 27,495
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 26,650
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 25,851
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 25,202
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 24,928
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 22,419
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 21,899
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 20,181
20 P.D.S. Automation co.,ltd 18,699
21 AVERA CO., LTD. 18,104
22 เลิศบุศย์ 17,754
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 16,522
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 16,313
25 แมชชีนเทค 15,992
26 Electronics Source Co.,Ltd. 15,701
27 มากิโน (ประเทศไทย) 15,479
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,092
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,061
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 14,898
31 SAMWHA THAILAND 14,411
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 14,271
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 13,940
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 13,933
35 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 13,824
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 13,768
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 13,755
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 13,685
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 13,371
40 Systems integrator 13,332
41 Advanced Technology Equipment 13,028
42 วอยก้า จำกัด 12,988
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 12,937
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 12,808
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 12,780
46 มิตราคม (Mitracom) 12,687
47 SUNAI GROUP CO.,LTD. 12,676
48 Pan Drives Co.,Ltd 12,638
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,589
50 CHENGGANG Electrical Engineering 12,488
13/12/2552 13:36 น. , อ่าน 7,086 ครั้ง
Bookmark and Share
Fluid Visual Classroom
โดย : Admin

   

 
    สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทบทวนความรู้ หรือเริ่มเรียนรู้เรื่องไฮดรอลิกส์และนิวแมติก ตั้งแต่พื้นฐานเรื่อยไป จนถึงระดับการประยุกต์ใช้งานแล้วละก็  ทางเราขอแนะนำให้คลิกไปที่เว็บนี้ครับ ซึ่งมีเนื้อหาที่หาสนใจแยกเป็นบทต่างๆดังนี้
 

        http://www.me.psu.ac.th/~smarn/fpower/Fcont.htm 

 

 บทที่ 1 บทนำ กำลังของไหล ประวัติความเป็นมา ข้อดีของกำลังของไหล การประยุกต์กำลังของไหล   ส่วนประกอบของระบบกำลังของไหล ประเภทของระบบกำลังของไหล กำลังของไหลในอุตสาหกรรม
 

บทที่ 2 คุณสมบัติของของไหลไฮดรอลิกนำเรื่อง ของไหล: ของเหลวและก๊าซ น้ำหนัก ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะ ความดัน หัวความดัน และแรง ระบบสากล กฎปาสคาล บัลก์โมดูลัส ความหนืดและดัชนีความหนืด การป้องกันออกซิเดชันและกัดกร่อน ของไหลกันไฟ ของไหลกันฟอง ความสามารถหล่อลื่น เลขการสะเทิน ของไหลชนิดหลักทั่วไป ตัวอย่าง ในระบบสากล
 

บทที่ 3 พลังงานและกำลังนำเรื่อง ทบทวนวิชากลศาสตร์ การประยุกต์กฎปาสคาล การคงตัวของพลังงาน สมการความต่อเนื่อง กำลังม้าไฮดรอลิก สมการเบอร์นูลลี ทฤษฎีทอร์ริเซลลี กาลักน้ำ
 

บทที่ 4 การไหลในท่อนำเรื่อง การไหลเรียบและปั่นป่วน เลขเรย์โนลด์ส สมการดาร์ซี การสูญเสียจากแรงเสียดทานในการไหลเรียบ การสูญเสียจากแรงเสียดทานในการไหลปั่นป่วน การสูญเสียในลิ้นและข้อต่อ สัมประสิทธิ์การปล่อย การใช้ความยาวเทียบเท่า การวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิก การวัดอัตราการไหล การวัดความดัน
 

บทที่ 5 ระบบท่อจ่าย นำเรื่อง การคำนวณขนาดท่อนำ ค่าความดันทำงานของท่อ ท่อเหล็กกล้า หลอดเหล็กกล้า หลอดพลาสติก ท่ออ่อน หัวต่อถอดเร็ว
 

บทที่ 6 ชุดหน่วยกำลัง นำเรื่อง ระบบอ่างน้ำมัน ไส้กรองละเอียดและไส้กรองหยาบ อัตราส่วนเบตาของไส้กรอง การควบคุมอุณหภูมิ ปั๊ม ทฤษฎีการปั๊ม การจำแนกปั๊ม ปั๊มเฟือง ปั๊มใบพัด ปั๊มลูกสูบ สมรรถนะของปั๊ม การเลือกปั๊ม เครื่องเพิ่มความดัน ถังสะสมความดัน
 

บทที่ 7 ตัวทำงานนำเรื่อง กระบอกไฮดรอลิก ตัวทำงานหมุนจำกัด มอเตอร์เฟือง มอเตอร์ใบพัด มอเตอร์ลูกสูบ มอเตอร์ความเร็วต่ำ สมรรถนะของมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์ มอเตอร์สเต็ปปิงไฟฟ้าไฮดรอลิก
 

บทที่ 8 ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม นำเรื่อง ลิ้นควบคุมทิศทาง ลิ้นควบคุมความดัน ลิ้นควบคุมการไหล ลิ้นเซอร์โว ลิ้นตลับ ฟิวส์ไฮดรอลิก สวิตช์ความดัน สวิตช์อุณหภูมิ ช็อกอับ
 

บทที่ 9 วงจรไฮดรอลิกนำเรื่อง วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานทางเดียว วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานสองทาง วงจรนำกลับมาใช้ วงจรปลดภาระปั๊ม ระบบไฮดรอลิกปั๊มคู่ ระบบกระบอกสูบยืดหดอัตโนมัติ การล็อกกระบอกไฮดรอลิกโดยใช้ลิ้นทางเดียวนำร่อง วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานพร้อมกัน วงจรป้องกันภัย การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบเบรคมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์ วงจรอากาศ-น้ำมัน วงจรเพิ่มความดันอากาศ-น้ำมัน วงจรถังสะสม ระบบเซอร์โวกล-ไฮดรอลิก
 

บทที่ 10 อุปกรณ์นิวแมติก นำเรื่อง คุณสมบัติของอากาศ กฎก๊าซสมบูรณ์ เครื่องอัดอากาศ การเลือกขนาดเครื่องอัดอากาศ การควบคุมเครื่องอัดอากาศ ถัง ลิ้นนิวแมติก การเลือกขนาดลิ้น อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศ ระบบการจ่ายอากาศอัด ตัวทำงานนิวแมติก นิวแมติกจิ๋ว
 

บทที่ 11 วงจรนิวแมติกนำเรื่อง สัญลักษณ์พื้นฐาน การออกแบบวงจร วงจรทำงานทางเดียว วงจรทำงานสองทาง วงจรลำดับงาน วงจรบังคับร่วม การควบคุมเชิงตรรกะ แนวคิดการควบคุมเชิงตรรกะ การออกแบบวงจรอากาศเชิงตรรกะพื้นฐาน
 

บทที่ 12 การออกแบบวงจรกำลังของไหลการวางผังวงจร (Circuit Layout)  การบ่งรายละเอียดในวงจร (Circuit Labelling)  ขั้นตอนการออกแบบวงจร
 

เอกสารอ้างอิง
 

 

 

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

14 December 2019
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
สหพร
encoder
mitsubishi
tnmetalworks
tds
keb
rian