Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 621,622
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 59,576
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 57,207
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 54,434
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 49,947
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 39,766
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 36,157
8 สถาบันไทยเยอรมัน 34,871
9 Industrial Provision co., ltd 32,290
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 31,684
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 29,234
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 27,756
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 26,879
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 26,095
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 25,433
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 25,183
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 22,643
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,123
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 20,396
20 P.D.S. Automation co.,ltd 18,940
21 AVERA CO., LTD. 18,340
22 เลิศบุศย์ 17,955
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 16,746
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 16,534
25 แมชชีนเทค 16,177
26 Electronics Source Co.,Ltd. 15,924
27 มากิโน (ประเทศไทย) 15,668
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,290
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,276
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,088
31 SAMWHA THAILAND 14,633
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 14,484
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,127
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,123
35 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,066
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 13,963
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 13,933
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 13,883
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 13,548
40 Systems integrator 13,505
41 Advanced Technology Equipment 13,217
42 วอยก้า จำกัด 13,206
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,106
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 12,974
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 12,950
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 12,858
47 มิตราคม (Mitracom) 12,844
48 Pan Drives Co.,Ltd 12,819
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,751
50 CHENGGANG Electrical Engineering 12,672
06/10/2552 10:54 น. , อ่าน 12,585 ครั้ง
Bookmark and Share
กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติก
โดย : Admin

 

 โดย:  สิริวัฒน์     ไวยนิตย์

 

          ในระบบนิวแมติก ที่จะกล่าวถึงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง แรง อุณหภูมิ ความดัน และปริมาตร ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้วิชานิวแมติก 
 

      ความดัน  ความดันบรรยากาศในแต่ละแห่งของพื้นผิวโลก มีค่าแตกต่างกันตามสภาพของระดับความสูง และสภาพภูมิอากาศ แต่ปกติทั่วไปถือว่า ความดันที่ระดับน้ำทะเลเป็นความดันบรรยากาศ การหาค่าความดันบรรยากาศเราสามารถหาได้จากเครื่องมือหลายชนิด เช่น การวัดความดัน บาโรมิเตอร์ หรือมานอมิเตอร์      

 

 

 

 

      เนื่องจากความสูงของระดับพื้นโลกในแต่ละแห่งมีค่าไม่เท่ากัน หากวัดความดันจาก 0 at ไปจนถึงระดับความดันอากาศ เรียกว่าความดันสุญญากาศ (Vacuum) และถ้าเหนือความดันบรรยากาศขึ้นไป เรียกว่า ความดันเกจ (gauge pressure)  ดังรูปเราสามารถหาค่าความดันสมบูรณ์ได้จากสมการต่อไปนี้
 

 

 

กรณีที่ความดันที่อ่านจากเกจวัดความดันเป็นค่าบวก
ความดันสมบูรณ์  
=   ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ


กรณีที่ความดันที่อ่านจากเกจวัดความดันเป็นค่าลบ
ความดันสัมบูรณ์  
=   ความดันบรรยากาศ - ความดันเกจ

 

 

               อุณหภูมิ  เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความร้อนของสารตัวกลางที่สภาวะต่าง ๆ หน่วยของอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปคือ ในระบบ SI อุณหภูมิสัมบูรณ์มีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (Kelvin ; K)

                          0 ํ c     =   273 K (Kelvin)
                          1 ํ c     =   274 K (at 1 ํ c = 1K)

     แรง  จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตันจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

                         F     =   m  . a
                                =   Kg .          =  N (Newton)

       ในการคำนวณทางเทคนิคใช้ค่าประมาณ    1 Kp = 10 N
 

ความชื้น  คือ จำนวนปริมาณของน้ำที่มีปะปนในอากาศ จะสามารถรวมตัว และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และสภาวะของอากาศในขณะนั้น ๆ ค่าความชื้นจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิต่ำลง และค่าความชื้นจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้


                           ค่าความสัมพันธ์ = ค่าความชื้นที่วัดได้ / ค่าความชื้นสัมบูรณ์
 


  โดยที่ค่าความชื้นที่วัดได้คือการกลายเป็นไอของน้ำในปริมาตร  และอุณภูมิขณะนั้นมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  ค่าความชื้นสัมบูรณ์ คือจำนวนสูงสุดของการกลายเป็นไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัว  มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


 

 

 

 

 
      ตัวอย่าง 1        จงหาปริมาตรไอน้ำที่ 32 ํC ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %
                   วิธีทำ
 จากตาราง จะพบว่าที่อุณหภูมิ 32 ํC ปริมาตรไอน้ำที่เกิดขึ้นจะมีค่า 33.8 g/m3
    ตัวอย่าง 2    ถ้าคอมเพลสเซอร์ดูดอากาศเข้ามา 7 ลูกบาศก์เมตร อัดเข้าถังเก็บปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 6 บาร์ อุณหภูมิ 30 ํC  ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % เมื่อลมอัดเย็นตัวลงเหลือ 20 ํC 

     วิธีทำ   เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ = 100% (จำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศจริง =  จำนวนไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัว
จะมี ปริมาณไอน้ำเหลือในลมอัดเท่าไร และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเท่าไร

\ ความชื้นสัมบูรณ์   =   ปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำ
อากาศ 1 m3 ที่อุณหภูมิ 30 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่จนอิ่มตัว  =      30   กรัม
อากาศ 7 m
3 ที่อุณหภูมิ 30 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่จนอิ่มตัว   =     30 x 7 = 210               กรัม
 ลมอัดที่ความดัน 6 บาร์ เย็นตัวลดเหลือ 20 ํC
ลมอัด 1 m2  ที่อุณหภูมิ 20 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่    =  17   กรัม
นั่นคือ จะมีปริมาณไอน้ำในลมอัด                         =   17   กรัม
และไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในถังลม   =    210 – 17  = 193  
กรัม
                     

 

 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของแหล่งข้อมูล
 

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

17 February 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
encoder
mitsubishi
tnmetalworks
tds
rain
rian