Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,062
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,639
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,037
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,852
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,523
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,600
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,554
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,850
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,423
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,496
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,407
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,560
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,673
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,202
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,623
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,608
17 Industrial Provision co., ltd 39,271
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,420
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,350
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,673
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,515
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,906
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,274
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,019
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,640
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,565
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,001
28 AVERA CO., LTD. 22,625
29 เลิศบุศย์ 21,725
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,458
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,296
32 แมชชีนเทค 19,945
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,911
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,237
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,192
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,838
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,650
38 SAMWHA THAILAND 18,354
39 วอยก้า จำกัด 17,955
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,525
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,386
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,359
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,298
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,269
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,175
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,136
47 Systems integrator 16,751
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,688
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,523
50 Advanced Technology Equipment 16,498
21/05/2564 04:38 น. , อ่าน 18,405 ครั้ง
Bookmark and Share
วาล์วในระบบนิวแมติกส์ part1
โดย : Admin

 

 

วาล์วในระบบนิวแมติกส์


 

วาล์วที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ทํางานในระบบนิวแมติกส์ให์ทํางานเป็นไปตามขั้นตอนของวงจรเพื่อให์การทํางานมีความสะดวกหรือมีความปลอดภัยและอื่นๆ โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
 

1.  วาล์วควบคุมทิศทาง  (directional  control  valves)
2.  วาล์วควบคุมอัตราการไหล  (flow  control  valves)
3.  วาล์วควบคุมความดัน  (pressure  control  valves)
4.  วาล์วปิด - เปิดและวาล์วผสม  (shut - off  valve  and  combination  valves)

 *** ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวาล์วควบคุมทิศทางเท่านั้นวาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)

วาล์วควบคุมทิศทางลมโดยทั่วไปก็จะมีการแยกย่อยเป็นชนิดต่างๆดั้งนี้

    วาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 2/2 หมายถึงตัววาล์วมี 2 รู (Port) / 2 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 คือตัววาล์วมีรูลม 3 รู / 2 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/3 คือตัววาล์วมีรูลม 3 รู / 3 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 คือตัววาล์วมีรูลม 4 รู / 2 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 คือตัววาล์วมีรูลม 4 รู / 3 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/2 คือตัววาล์วมีรูลม 5 รู / 2 ตำแหน่ง
    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 คือตัววาล์วมีรูลม 5 รู / 3 ตำแหน่ง


เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบง่ายๆ ดังนั้นจึงเริ่มจากการสัญญาลักษณ์ของวาล์วชนิด 3/2 เป็นขั้นตอนดังนี้

1. เขียนสัญญาลักษณ์โดยมีตัววาล์วมี 2 ตำแหน่งและมี 3 รู


 วาล์วสามารถเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งได้ 2 ตำแหน่ง (Position) และมีพอร์ทหรือให้เลือกต่อใช้งานได้ 3 รูป หรือบังคับทิศทางการไหลของลมได้ 3 ทาง (way) หรือ 3 พอร์ท (รู)


2. การอ่านสัญลักษณ์ของวาล์ว กรณีที่เป็นวาล์วแบบ 3/2 ให้จิตนาการว่ามีสี่เหลี่ยม 2 ช่อง และมีลิ้น (spool) ของวาล์วที่เลื่อนได้ไปกลับได้  โดยที่ตัวของวาล์วจะมีรู หรือ พอร์ท 3 พอร์ท ซึ่งแต่ละพอร์ทจะมีอักษรกำกับและความหมายดังต่อไปนี้3.การเคลื่อนที่ของงวาล์ว...ตำแหน่งปกติลิ้นวาล์ว (spool) จะอยู่ที่ช่องขวา ตำแหน่ง operate หรือเมื่อมีการกด Pushbutton เลื่อนลิ้นวาล์วจะถูกกดให้เคลื่อนที่และเลื่อนไปตรงกับช่องของรูลมหรือพอร์ท P,R,A

 

ปกติปิด (NC) กับปกติเปิด (NO) ตัวเลื่อนลิ้นของวาล์วควบคุมทิศทาง (Valve) ซึ่งแบ่งออกตามชนิดของตัวเลื่อนลิ้นวาล์ว (Spool) ได้เป็น 5 ชนิด ตังตารางต่อไปนี้


 

#

สัญลักษณ์

ความหมาย

#

สัญลักษณ์

ความหมาย

1   วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2/2 ปกติปิด (2/2 Valve Normally Closed)
วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2/2 ปกติเปิดm(2/2 Valve Normally Open)
 6    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 ตำแหน่งกลางเร่งระบายลม 
(4/3 Valve Mid-Position Exhausted)
2    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 ปกติปิด (3/2 Valve Normally Closed)
วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 ปกติเปิด (3/2 Valve Normally Open)
 7    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/2 (5/2 Valve)
3   วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/3 ตำแหน่งกลางปิด (3/3 Valve Mid-Position Closed  8    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 ตำแหน่งกลางปิด (5/3 Valve Mid-Position Closed)
4   วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/2 (4/2 Valve)  9    วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 5/3 ตำแหน่งกลางเร่งระบายลม (5/3 Valve Mid-Position Exhausted)
5   วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 4/3 ตำแหน่งกลางปิด (4/3 Valve Mid-Position Closed)  10    


 

สัญลักษณ์

ความหมาย

 

 1.การเลื่อนลิ้นโดยใช้มือหรือเท้า (Manual Actuator)

ก.ใช้ก้ามเนื้อในการเลื่อน (ปุ่มกด) แบบทั่วไป

ข.ใช้มือกด (ปุ่มกด)

ค.ใช้คันโยกหรือมือบิด

ง.ใช้เท้าเหยียบ

จ. ใช้คันโยกหรือมือบิดแบบล็อกตำแหน่ง

 

 2.การเลื่อนลิ้นโดยใช้ระบบไก (Mechanical Actuator)

ก.ใช้กลไกภายนอกเป็นตัวกด ทำงานสองทา
ข.ใช้สปริงดันวาล์วให้กลับตำแหน่งปกติ
ค.ใช้ล้อลูกกลิ้งเป็นตัวกด ทำงานได้สองทาง
ง.ใช้ล้อลูกกลิ้งเป็นตัวกด ทำงานได้ทางเดียว

 

 

 3.การเลื่อนลิ้นโดยใช้ลม (Pneumatic Actuator)

ก.ใช้ลมในการเลื่อนวาล์วโดยตรง
ข.ระบายลมให้วาล์วเลื่อนโดยตรง
ค.เลื่อนลิ้นด้วยความดันที่แตกต่าง
ง.ใช้ลมไปเลื่อนวาล์วทางอ้อม
จ.ระบายจากวาล์วทางอ้อม

 

 

 4.การเลื่อนลิ้นโดยใช้ไฟฟ้า (Electrical Actuator) 

- ใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ขด
 

 

 5.การเลื่อนลิ้นแบบผสม (combined Actuation)

ก.ใช้ปุ่มกดละใช้ลมช่วย
ข.ใช้ปุ่มกดหรือใช้ลมช่วย
ค.ใช้กลไกลูกกลิ้งและลมช่วย
ง.ใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและลมช่วย
จ.ใช้สปริงดันวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งกลาง

 

 

ตัวอย่างการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทาง แบบ 2/2 หมายถึงตัววาล์วมี 2 รู (Port) / 2 ตำแหน่ง

(Position) การเลื่อนลิ้นโดยใช้มือกด (ปุ่มกด) หรือ Manual Actuator

 

 

วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 ....ตัววาล์วมีรูลม 3 รู และเลื่อนได้ 2 ตำแหน่ง
 

 

 

========================================================