Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,982
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,193
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,964
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,505
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,601
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,577
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,303
8 Industrial Provision co., ltd 33,590
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,197
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,882
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,161
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,140
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,461
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,785
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,536
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,657
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,113
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,294
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,877
20 AVERA CO., LTD. 19,309
21 เลิศบุศย์ 18,727
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,512
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,375
24 แมชชีนเทค 17,011
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,923
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,420
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,083
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,039
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,826
30 SAMWHA THAILAND 15,421
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,196
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,862
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,820
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,803
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,713
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,622
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,583
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,214
39 Systems integrator 14,128
40 วอยก้า จำกัด 14,082
41 Advanced Technology Equipment 13,869
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,845
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,696
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,592
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,577
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,493
47 มิตราคม (Mitracom) 13,473
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,431
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,425
50 เลิศบุศย์ 12,301
09/09/2563 06:47 น. , อ่าน 235 ครั้ง
Bookmark and Share
Electronic Ballast
โดย : Admin

Electronic Ballast    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?Electronics ballast


บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้และต้องมีอยู่ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้หลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์  ประเภทหลอดคายประจุความดันสูง โดยมีหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในชั้วหลอดให้มีค่าเหมาะสม สม่ำเสมอตามแต่ละประเภท หลอดแต่ละชนิด แต่ละรุ่น แต่ละขนาด บัลลาสต์ประหยัดพลังงานที่นิยมใช้กันมาก คือ บัลลาสต์โลว์ลอส (Low Loss Ballast) และอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ (Electronic Ballast) แต่ในที่นี้เราจtเพูดถึงอbเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์เพียงอย่างเดียว


อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ (Electronic Ballast) มีข้อดีและข้อเสียสรุปโดยสั้น ๆ คือ อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ สามารถลดความสูญเสียประมาณ 10-12 วัตต์ต่อหลอดเมื่อเทียบกับบัลลาสต์ธรรมดา แต่จะมีราคาแพงกว่าสำหรับระยะเวลาการคืนทุนและผลประหยัดที่จะได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชั่วโมงการเปิดใช้งานของหลอดไฟ


ลักษณะของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

 เมื่อ “การประหยัดพลังงาน” หมายถึง การลดต้นทุนที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในบรรดาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพราะนอกเหนือจากการประหยัดพลังงานได้ถึง 30% แล้ว ยังคืนกำไรให้กับผู้ลงทุนได้ในอัตราผลตอบแทนที่สูงเพราะหากใช้งานมากเท่าไรยิ่งกำไรเร็วขึ้นเท่านั้น บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่เช่นเดียวกับบัลลาสต์แกนเหล็ก แต่บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ปกติ 50 เฮิรตซ์ (Hz) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงค่าระหว่าง 25 ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) เพื่อป้อนให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์


กระแสไฟฟ้าสลับจากแหล่งจ่ายจะถูกเรียงกระแสและกรอง เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแหล่งกระจายกระแสไฟฟ้าตรงสำหรับวงจรสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวกำเนิดความถี่จะผลิตสัญญาณความถี่สูงซึ่งจะขับตัวทรานซิสเตอร์ให้ทำงานสลับกัน โดยมีตัวเหนี่ยวนำแกนเฟอร์ไรท์ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าและตัวเก็บประจุคร่อมหลอดทำหน้าที่กำหนดความถี่ และการสตาร์ท บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีความถี่ด้านออกอยู่ในช่วง 25 ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อป้องกันการรบกวนต่อความถี่เสียงและความถี่วิทยุ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยสามารถลดกำลังสูญเสียที่หลอดลงมาได้ 10 % และยังคงความสว่างเท่ากันเมื่อขับหลอดที่ความถี่ปกติ 50 เฮิรตซ์ และเนื่องจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกันเป็นวงจร เพื่อทำงานในย่านความถี่สูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะลดกำลังการสูญเสียที่ตัวบัลลาสต์ 60% โดยเปรียบเทียบกับบัลลาสต์แกนเหล็กธรรมดาที่แสงสว่างออกมาเท่ากัน
 


รูปตัวอย่าง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

 
  คุณสมบัติของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

1.ช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์ต่อหลอดไม่ว่าจะใช้กับหลอด 18 วัตต์ 36 วัตต์ จากเดิมที่กินไฟ 28 วัตต์ 46 วัตต์ ตามลำดับ

2.ประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศได้ประมาณ 3.3 วัตต์ต่อหลอด เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่น้อยกว่า อุณหภูมิขณะทำงานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำกว่าบัลลาสต์แกนเหล็ก

3.ช่วยประหยัดค่าสตาร์ทเตอร์ได้ เพราะบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ จึงทำให้ประหยัดค่าสตาร์ทเตอร์และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

4. ประหยัดหลอดไฟได้ เพราะบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีการควบคุมการจุดหลอมที่แน่นอนกว่าบัลลาสต์แกนเหล็ก จึงทำให้หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอายุยาวนานกว่าเดิม 20-50%

5.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์มากกว่า 0.95 ลดการใช้กระแสไฟมากกว่า 80% ทำให้สายไฟและขั้วหลอดมีความร้อนสะสมขณะใช้งานลดลงจึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

6.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปิดสวิตซ์ หลอดไฟจะติดทันทีไม่มีปัญหาของการกระพริบ เนื่องจากสตาร์ทหรือหลอดเสื่อมคุณภาพ โดยใช้ได้กับหลอดทั่วไป

7.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ให้แสงที่นุ่มนวล ไม่มีการกระพริบที่ชั้วหลอด (Stroboscopic Effect) ซึ่งจะช่วยถนอมสายตา


ข้อดีและข้อเสียของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ไม่แตกต่างกับบัลลาสต์แบบขดลวดแกนเหล็กธรรมดา แต่แทนที่จะใช้แกนเหล็กพันขดลวดธรรมดาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ดังนั้นภายในตัวบัลลาสต์จึงบรรจุไว้ด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก


  ข้อดี

  •  มีการสูญเสียพลังงานในตัวต่ำประมาณ 2-4 วัตต์ และมีค่าตัวประกอบกำลังที่ดี

  • ไม่ต้องใช้สตาร์ทเตอร์ภายนอกมาต่อเติมและบัลลาสต์อิเล็กทรอสิกส์ 1 ตัว สามารถใช้กับหลอดไฟฟ้าได้ 1,2,3 หรือ 4 หลอด ทำให้สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายออกไป

  • ได้ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่มีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการกระพริบ และได้แสงที่มีคามสว่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีผลต่อสายตามในระยะยาว

  • ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 30-50%

  • บัลลาสต์ที่ออกแบบพิเศษสามารถหรี่ไฟในหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้


  ข้อเสีย

  •  มีราคาแพงกว่าบัลลาสต์ธรรมดา

  •  มีข้อจำกัดในการใช้งานในสถานที่หรือบริเวณที่มีอุณภูมิสูง มีละอองไอน้ำสูง ไอน้ำมันหรือฝุ่นผงสูงเป็นพิเสษ มักจะทำให้บัลลาสต์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง

  • อาจก่อให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมในระบบไฟฟ้า หรือบัลลาสต์อาจมีระบบคลื่นความถี่แทรกซ้อนได้ บัลลาสต์อาจมีอายุการใช้งานสั้น ไม่ทนทาน ถ้าเป็นบัลลาสต์ที่ไม่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และเลือกใช้วัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี รวมไปถึงมาตรฐานในการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

  • ช่างไฟฟ้าทั่วไปไม่คุ้นเคยกับการใช้งานและการติดตั้งนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

5 December 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
keb
tigersmile