“ วัดเลียบ “ ยุคบุกเบิกไฟฟ้าไทย
โดย : Admin

 ที่มา:   http://www.sirikitdam.egat.com/sara/frifa.php

“ วัดเลียบ “ ยุคบุกเบิกไฟฟ้าไทย

         


โรงไฟฟ้าวัดเลียบ
 

 การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ถือว่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งอาจไม่มีใครเชื่อ ถ้าจะบอกว่าไฟฟ้าที่ประเทศไทยเริ่มนำมาใช้ ตามหลังการใช้ไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ หรือมหาอำนาจลูกหนัง ( ฟุตบอล) เพียง 2 ปี 

         ทั้งนี้ ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อ 120 ปีก่อน หรือใน พ. ศ. 2427 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หรือในขณะนั้นได้รับบรรดาศักดิ์เจ้าหมื่นไวยวรนาถ ( เจิม แสงชูโต) ได้มีการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษ และนำมาใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

        

หลังจากนั้นใน พ. ศ. 2440 จึงได้มีคนไทยที่ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขึ้น และเป็นบริษัทของคนไทยรายแรก ( นายแฉล้ม) ซึ่งได้ขอเช่าที่ดินจากวัดราชบูรณะราชวรวิหาร ( วัดเลียบ) เพื่อตั้งโรงงานติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ห้องสนามหลวง สถานที่ราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป และเรียกว่า “ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ” แต่ภายหลังได้ประสบปัญหาขาดทุน จึงได้โอนกิจการให้กับบริษัท ไฟฟ้าสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยที่เป็นของชาวเดนมาร์ก

         สำรับ บริษัท ไฟฟ้าสยาม จำกัด (The Siam Electricity Co., LTD) ถือเป็นบริษัทของชาวต่างชาติที่เป็นรุ่นบุกเบิกในการดำเนินกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ. ศ. 2441 โดยนายอ๊อก เวสเตนโฮลซ์ (Mr” Aage Weatonholz) โดยตั้งบริษัท และโรงไฟฟ้าอยู่ข้างวัดเลียบ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ( พลังความร้อน) ที่ใช้ไม้ฟื้น แกลบ ถ่านหิน และน้ำมัน เป็นเชื้อเพลิง และยังคงเรียกโรงไฟฟ้าแห่งนี้เหมือนเดิมว่า “ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ”          ที่ต่อมามีความสำคัญทำให้ประชาชนในเขตพระนครและธนบุรีมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และประเทศไทยได้ถูกบันทึกไว้ว่ามีพัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ 

         สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น คือ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อโรงไฟฟ้าวัดเลียบได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ก็ได้มีการซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ว่าในขณะนั้นประเทศต้องประสบกับปัญหาการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งที่ถูกแรงระเบิดเช่นกัน จึงทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าครั้งใหญ่ใน พ. ศ. 2488 ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอในเวลาต่อมา
 

 


         สำหรับโรงไฟฟ้าวันนี้ได้ถูกปลดระวาง และไม่มีให้เห็นอีกแล้ว คงเหลือไว้เพียงขื่อให้ได้จดจำและเรียกติดปากว่า “ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ” ซึ่งสถานที่ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบในปัจจุบัน

 

 

ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข่าว


เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://www.9engineer.com/)