Rapid Prototype
โดย : Admin

สร้างชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว
(Rapid Prototyping)

 

ที่มา :  เอกสารเผยแพร่ความรู้สถาบันไทยเยอรมัน


                    ที่ผ่านผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) มักจะประสพปัญหาเมื่อต้องการที่จะสร้างงานต้นแบบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดรูปร่างและขนาดของชิ้นงาน  ซึ่งอาจรวมไปถึงการทดลองใช้งานจริง การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยวิธีการทำงานแบบเก่า เช่น การตัดโฟม การแกะสลักไม้ หรือแม้แต่การขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติเป็นการสร้างงานต้นแบบที่ต้องใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างมาก และอาจได้งานต้นแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากงานที่ได้ออกแบบไว้ 

 
       ดังนั้นการสร้างชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping) จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เป็นไป อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยการพิมพ์ ที่เรียกว่า “3D PRINTER”* ทำให้สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ จากงานที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว   ซึ่งทำให้มีขนาด และรูปร่าง ใกล้เคียงเป็นอันมากกับงานที่ต้องการ ไม่ว่าต้นแบบจะมีรูปร่างซับซ้อนเพียงใดก็ตาม    นอกจากนั้นยังสามารถใส่สีลงไปยังชิ้นงานต้นแบบที่ต้องการได้ ทำให้ชิ้นงานต้นแบบดูสมจริงยิ่งขึ้น

 

 

 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://www.9engineer.com/)