โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM | Tool&Die | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Set / Reset Operations
  

Operation

Operand

ความหมาย


S

   

เมื่อสถานะของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ก่อนหน้าคำสั่ง Set มีสถานะเป็น “1” จะทำให้โอเปอร์แรนด์ ที่กำหนด มีสถานะเป็น “1” และแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ในครั้งถัดไปก็จะไม่มีผลต่อสถานะของโอเปอร์แรนด์ ที่กำหนด


R

   

เมื่อสถานะของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ก่อนหน้าคำสั่ง Reset มีสถานะเป็น “1” จะทำให้โอเปอร์แรนด์ ที่กำหนด มีสถานะเป็น “0” และแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ในครั้งถัดไปก็จะไม่มีผลต่อสถานะของโอเปอร์แรนด์ ที่กำหนด

=

   

เป็นการกำหนดให้ สถานะของ โอเปอร์แรนด์ ที่ กำหนด เท่ากับ สถานะของ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ขณะนั้น

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

I

Q

F

ตัวเลขระบุตำแหน่ง

0.0 ถึง 127.7

0.0 ถึง 127.7

0.0 ถึง 255.7

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

 e-mail :  webmaster@9engineer.com       

 
 

                                                 | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.