โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   การใช้ขอบสัญญาณพัลซ์  
  ( Pulse edge) 
     

          การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณพัลซ์จะมีการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ จากสถานะ “0” ( OFF ) ไปที่สถานะ “1” ( ON ) ซึ่งเราจะเรียกว่า ขอบสัญญาณพัลซ์ขาขึ้น ( Rising pulse edge ) และอีกลักษณะหนึ่งก็คือ เปลี่ยน จากสถานะ “1”( ON ) ไปที่สถานะ “0” ( OFF ) “ เราจะเรียกว่า ขอบสัญญาณพัลซ์ขาลง ( falling pulse edge )

           ในวงจรควบคุมชนิดอิมพัลซ์ รีเลย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับของสํญญาณดิจิตอล เช่น จากสถานะ “0” ไปที่สถานะ “1” หรือจากสถานะ “1” ไปที่สถานะ “0” เราต้องการให้รีเลย์ ON เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นคือ ทำงานเป็นพัลซ์ หรือ แบบวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เราสามารถกำหนดการทำงานได้ 2 แบบ คือ การใช้ขอบสัญญาณพัลซ์ขาขึ้น และ การใช้ขอบสัญญาณพัลซ์ขาลง

โปรแกรม

Rising pulse edge

Falling pulse edge

รูปแบบ LAD

รูปแบบ CSF

รูปแบบ STL

 

  จากโปรแกรมข้างบนเมื่อ:
      32.0คืออินพุทสวิตช์จากภายนอก
      F 50.0คือทริกเกอร์แฟลก
      F 100.0 คือ พัลซ์แฟลกซ์
          
การทำงาน เมื่ออินพุท I 32.0 มีสถานะเป็น “1” และทริกเกอร์แฟลก F 50.0 มีสถานะเป็น “0” จะทำให้พัลซ์แฟลกซ์ F 100.0 มีสถานะเป็น “1” เป็นเหตุให้ทริกเกอร์แฟลก F 50.0 ถูกเซ็ทให้มีสถานะเป็น “1” ดังนั้นพัลซ์แฟลก F 100.0 จะเปลี่ยนสถานะเป็น “0”
ถ้าสถานะสัญญาณอินพุท I 32.0 มีสถานะเป็น “0” ทริกเกอร์แฟลก F 50.0 ก็จะถูกรีเซ็ทให้มีสถานะเป็น “0”
        จะเห็นได้ว่าพัลซ์แฟลก F 100.0 นั้นจะมีสถานะเป็น “1” ( ON ) เพียงหนึ่งสแกนไทม์ เท่านั้น คือจะเริ่มต้นมีสถานะเป็น “1” ในช่วงที่อินพุท I 32.0 เปลี่ยนสถานะจาก “0” ไปเป็น “1” เท่านั้น

จากโปรแกรมข้างบนเมื่อ :
    I 32.2 คือ อินพุทสวิตช์จากภายนอก
    F 50.1 คือ ทริกเกอร์แฟลก
    F 100.1 คือ พัลซ์แฟลกซ์
  (ให้แก้ I32.2 ที่ใช้ภายใน ฟังก์ชั่น And เป็น Not I32.2)
       การทำงานของโปรแกรม เมื่ออินพุท I 32.2 มีสถานะเป็น “1” ทริกเกอร์แฟลก F 50.1 จะถูกเซ็ทให้มีสถานะเป็น “1” และถ้าอินพุท I 32.2 เปลี่ยนสถานะจาก “1” มีสถานะเป็น “0” จะทำให้พัลซ์แฟลก F 100.1 นั้นเซ็ทเป็น “1” และในเวลาเดียวกัน ทริกเกอร์แฟลก F 50.1 จะถูกรีเซ็ท เป็นเหตุให้พัลซ์แฟลก F 100.1 มีสถานะเป็น “1” เพียงหนึ่งสแกนไทม์เท่านั้น

ไดอะแกรม
แสดงการทำงาน

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com             

 
 

       e-mail :  webmaster@9engineer.com                                                  | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.