โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Load / Transfer Operations

Operation

Operand

ความหมาย

L

   

ข้อมูลภายในโอเปอร์แรนด์ ( Operand ) ที่กำหนด จะถูกคัดลอกไปให้กับ หน่วยความจำ แอคคิวมูเลเตอร์ 1 ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่มีผลกับ ผลลัพธ์การปฏิบัติการลอจิก ( RLO )

T

   

ข้อมูลภายในหน่วยความจำ แอคคิวมูเลเตอร์ 1 จะถูกส่งให้กับ โอเปอร์แรนด์ ( Operand ) ที่กำหนด ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่มีผลกับ ผลลัพธ์การปฏิบัติการลอจิก ( RLO )

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

IB

IW

QB

QW

FY

FW

DR

DL

DW

T

C

PY

PW

KM1

KH1

KF1

KY1

KB1

KS1

KT1

KC1

พารามิเตอร์

0 ถึง 127

0 ถึง 126

0 ถึง 127

0 ถึง 126

0 ถึง 255

0 ถึง 254

0 ถึง 255

0 ถึง 255

0 ถึง 255

0 ถึง 127

0 ถึง 127

0 ถึง 127

0 ถึง 126

เลขฐาน 2 จำนวน 16 บิท

เลขฐาน 16 (0 ถึง FFFF)

เลขฐาน 10 (-32768 ถึง 32767)

0 ถึง 255 ต่อหนึ่งไบท์ (มีขนาด 2 ไบท์)

0 ถึง 255

ตัวอักษร

0.0 ถึง 999.3

0 ถึง 999

LC

   

ข้อมูลของค่าเวลาและค่านับของไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์ จะถูกคัดลอกไปเก็บไว้ที่ แอคคิวมูเลเตอร์ 1 ในรูปของรหัส BCD

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

T

C

ตัวเลขระบุตำแหน่ง

0 ถึง 127

0 ถึง 127

  1. โอเปอร์แรนด์เหล่านี้ไม่สามารถจะใช้กับคำสั่ง  Transfer ได้

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com    

 
 

                                                     | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.