โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Data Block Operations
  

Operation

Operand

ความหมาย


C

   

Call a Data Block

จะใช้เรียก DB ที่ต้องการใช้ภายในโปรแกรม โดยไม่สนใจสถานะของ RLO


G

   

Generate a Data Block

จะใช้สร้าง DB ที่ต้องการใช้ภายในโปรแกรม โดยไม่สนใจสถานะของ RLO โดยจะมีการจองหน่วยความจำไว้ โดยก่อนมีการเรียกใช้คำสั่งนี้ จะต้องทำการโหลด จำนวนของเนื้อที่หน่วยความจำที่ต้องการไว้ที่ แอคคิวมูเลเตอร์ 1 ก่อน

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

DB

ตัวเลขระบุตำแหน่ง

2 ถึง 255

             ภายใน PLC S5 95U สามารถที่จะทำการสร้างบล็อคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้ ตั้งแต่บล็อค DB2-DB255  (DB1 : System Data Block ถูกจองไว้สำหรับเก็บข้อมูลของระบบ)

         ภายในแต่ละ DB จะสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ซึ่งมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูลภายใน DB ดังนี้

DB 10

Data Format

Data

Comment

DL

DR

DW 0

=

KM

xxxx xxxx

xxxx xxxx

เลขฐาน 2

DW 1

=

KF

xxxx

เลขฐาน 10

DW 2

=

KH

xx

xx

เลขฐาน 16

DW 3

=

KT

xxxx.x

ค่าเวลาของไทม์เมอร์

DW 4

=

KC

xxx

ค่านับของเคาน์เตอร์

     DW ย่อมาจาก Data Word มีขนาด 16 บิท
      DR ย่อมาจาก Data Right Byte มีขนาด 8 บิท ( Low Byte) 
     DL ย่อมาจาก Data Left Byte มีขนาด 8 บิท (High Byte)  

             การเรียกใช้งาน บล็อคข้อมูล (C DB x)

          บล็อคข้อมูลจะสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้เราสามารถจะเรียกข้อมูลที่เก็บอยู่ภายใน                    บล็อคข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมได้ และการปฏิบัติการของคำสั่งนี้จะไม่สามารถสร้าง บล็อคข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะต้องทำการเรียกใช้บล็อคข้อมูลก่อน จะใช้งานข้อมูลนั้นภายในโปรแกรม

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com

 
 

                                                         | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.