โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


ตารางที่ 2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Diagram (LAD)

สัญลักษณ์

รายละเอียด

 

หน้าสัมผัสปกติเปิด (Normally open contact) สถานะของสัญญาณที่ โอเปอร์แรนด์ที่กำหนด เป็น "1" เมื่อหน้าสัมผัสปิด (Close) และมีสถานะเป็น "0" เมื่อหน้าสัมผัสเปิด (Open)

 

หน้าสัมผัสปกติปิด (Normally closed contact) สถานะของสัญญาณที่ โอเปอร์แรนด์ที่กำหนด เป็น "0" เมื่อหน้าสัมผัสปิด (Close) และมีสถานะเป็น "1" เมื่อหน้าสัมผัสเปิด (Open)

เอ้าท์พุทรีเลย์คอยล์ (Output relay coil) จะใช้ในการกำหนดสถานะให้กับตัวแปรเอ้าท์พุท หรือ โอเปอร์แรนด์ที่กำหนด

การต่อแบบอนุกรม (Series connection) จะแทนการปฏิบัติการของฟังก์ชั่นลอจิก AND ของตัวแปรหรือโอเปอร์แรนด์ที่กำหนด

การต่อแบบขนาน (Parallel connection) จะแทนการปฏิบัติการของฟังก์ชั่นลอจิก OR ของตัวแปรหรือโอเปอร์แรนด์ที่กำหนด

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

 

 
 

       e-mail :  webmaster@9engineer.com                                                  | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.